Optymalizacja procesów i normowanie czasu pracy uznanymi na całym świecie metodami.
Ponad 20 lat w Polsce, kilkuset zadowolonych klientów rocznie.

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L

W dniu wczorajszym Stowarzyszenie REFA Wielkopolska podpisało umowę akredytacyjną z EVCL Polska Sp. z o.o., na mocy której uzyskało status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L upoważnionego do przeprowadzania szkoleń, kursów oraz egzaminów w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (Poziom A). Więcej informacji o Certyfikacie:...

Zobacz więcej

Szkolenie e-learningowe

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność pochwaliść się, że uruchomiliśmy szkolenie e-learnigowe, na stworzonych w ramach projektu e-MSP multimedialnych modułach szkoleniowych. Szkolenie dla firmy Franke Polska i ich pracowników z Polski, Chin, Filipin oraz Stanów Zjednoczonych, jest realizowane w formie spotkań on-line, z wykorzystaniem systemu do prowadzenia telekonferencji. Uczestnicy mogą korzystać stale z e-learningowych modułów...

Zobacz więcej

Praca magisterska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że współpracująca z naszym Stowarzyszeniem, p. Aneta Listwan, napisała i obroniła pracę magisterską pt. „Rola norm czasu w doskonaleniu procesu pracy na przykładzie firmy X” napisaną pod kierunkiem dr inż. Gabrieli Mazur, na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. p. Aneta korzystała w swojej pracy z materiałów dydaktycznych REFA: „Podstawy...

Zobacz więcej

Piknik w Dzierżąznej

Szanowni Państwo, przed kilkoma tygodniami, 15 czerwca odbył się piknik upowszechniający w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru”. (Sam projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.).  Ugościł nas Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Dzierżąznej. Bawiliśmy się wspólnie z...

Zobacz więcej

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia

Kapituła konkursu „Eduinspiracje 2012”, przyznała nam II wyróżnienie w kategorii instytucjonalnej za projekt „Edukacja bez barier”. EDUinspiracje to inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, służąca upowszechnianiu i szerszemu wykorzystaniu efektów programu "Uczenie się przez całe życie". Organizowany corocznie konkurs? ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez wszystkie programy...

Zobacz więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

30 czerwca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia REFA Wielkopolska odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia REFA Wielkopolska na Walne Zebranie, które odbędzie się 30 czerwca 2012 r., w sobotę, w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu, ul. Rubież 46 bud. C3. Szczegóły dotyczące porządku obrad znajdziecie Państwo...

Zobacz więcej