Doradztwo

 

 

 

Jeśli sądzisz, że w Twoim przedsiębiorstwie można jeszcze zwiększyć efektywność i obniżyć koszty
i chcesz, żebyśmy NAJPIERW doradzili CO w tym celu zrobić, a później jak to zrobić – spójrz na zakładkę „Obniżenie kosztów”.
Jeśli już wiesz co wymaga poprawy, a chcesz, żebyśmy doradzili JAK to zrobić i pomogli w realizacji – czytaj dalej.
A. Przekaż nam, w czym oczekujesz naszego wsparcia.
B. Podczas pierwszej, niezobowiązującej i bezpłatnej, rozmowy, omówimy stawiane przez Ciebie cele
i uzgodnimy warunki ich realizacji.
C. Najpóźniej w ciągu tygodnia po pierwszej rozmowie przedstawimy Ci konkretną propozycję projektu wraz z jego ceną i przebiegiem oraz profilem kierownika projektu.

Obniżenie kosztów

W każdym, nawet najlepiej zarządzanym, przedsiębiorstwie można zwiększyć efektywność poprzez obniżenie kosztów. Dlaczego? Ponieważ kadra pracująca w danym przedsiębiorstwie przyzwyczaja się do niego, popada w rutynę. Jeśli ludzie do czegoś się przyzwyczają, nie przyglądają się już temu tak dokładnie, jak czemuś nowemu. Nie analizują. Mogą przeoczyć jakiś szczegół. A w każdym takim szczególe mogą kryć się pieniądze. Niekiedy bardzo duże pieniądze. Dlatego opłaca się zaprosić do przedsiębiorstwa eksperta z zewnątrz, który „świeżym spojrzeniem” oceni sytuację. Nasi eksperci mają wieloletnią praktykę i zrealizowali z powodzeniem szereg projektów doradczych ze znaczną korzyścią dla przedsiębiorstw, w których były przeprowadzone.
 

1. Wybierz jeden lub kilka z poniższych obszarów działania Twojego przedsiębiorstwa, który chciałbyś sprawdzić:

 • optymalizacja wykorzystania środków produkcji (w tym SMED),
 • utrzymanie ruchu (prewencyjne, autonomiczne),
 • wykorzystanie czasu pracy,
 • optymalizacja przepływu materiałowego,
 • efektywna gospodarka materiałami,
 • realizacja zamówień klientów,
 • koszt wytworzenia produktów,
 • ergonomia środowiska pracy,
 • ewentualnie inny, określony przez Ciebie obszar, po uzgodnieniu z nami.
2. Ustal z nami termin przyjazdu naszego eksperta (lub ekspertów) do Twojego przedsiębiorstwa (jeden dzień na jeden obszar, eksperci mogą pracować równolegle w kilku obszarach).
 
3. Zapoznaj się z raportem wskazującym gdzie można dokonać zmian, w celu obniżenia kosztów.
 
4. Uzgodnij z nami warunki kontraktu wdrożeniowego. W ramach kontraktu nasi eksperci wskażą: co należy konkretnie zrobić, jak to zrobić i będą pomagać w procesie zmian.
 
5. Zrealizuj, wspólnie z nami, wdrożenie zmian i ciesz się osiągniętymi korzyściami!
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Ergonomia w praktyce

Jeśli chcesz zmniejszyć obciążenie pracowników poprzez pracę, oczekujesz wzrostu produktywności i chcesz, aby doświadczeni pracownicy pracowali w Twojej firmie mimo upływu lat, być może musisz zwrócić uwagę na ergonomię stanowisk pracy.
 
W wyniku zastosowania ergonomicznych zasad kształtowania stanowisk pracy uzyskasz:
 • zwiększenie wydajności, wzrost produktywności
 • zmniejszenie ryzyka powstawania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u pracowników
 • zmniejszenie obciążenia narządów ruchu pracowników
 • zmniejszenie ryzyka występowania chorób wywołanych sposobem pracy  
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Normowanie czasu pracy

Jeśli Twoim problemem jest brak norm czasowych lub są one nieaktualne, chętnie znormujemy operacje realizowane w Twojej firmie.

Od 1924r. co roku dziesiątki firm zleca nam uporządkowanie czasów. W wyniku naszych prac otrzymują technicznie uzasadnione normy czasowe [czasy główne], które:
 
 • służą do opracowania zakładowego katalogu norm czasu
 • są użyteczne w planowaniu i sterowaniu produkcją  oraz kontroli  i wynagradzania pracowników,
 • stanowią podstawę oceny wykorzystania, wydajności środka produkcji
 • służą poprawie organizacji pracy
 • pozwalają na miarodajną analizę kosztów
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Przygotowanie katalogów czasu

Być może w Twojej firmie nakład czasu na normowanie jest nieadekwatny do osiąganych rezultatów. Najlepsze co można zrobić w tym przypadku, to opracować katalogi czasów / normatywy czasów, co oznacza, że:
 
 • nie są potrzebne nowe pomiary czasu w przypadku zmiany asortymentu, o ile procesy są te same lub podobne
 • możesz planować i sterować procesami a także przeprowadzać analizy ekonomiczne w oparciu o normatywy
 • łatwiej i dokładniej sporządzisz wstępne kalkulacje 
 • zastosowanie normatywów czasu skłania do przemyślenia przebiegów pracy, z którego wynika określone dążenie do kształtowania pracy.
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Audyt procesów produkcyjnych

Zanim zmienisz proces produkcji pozwól nam zidentyfikować jego mocne i słabe strony.
Nasza analiza będzie podstawą usprawniania badanych systemów pracy a także pozwoli na obliczenie czasów traconych, o jakie należy umniejszyć nominalną zdolność produkcyjną.
 
Efektem będzie:
 • Wskazanie zbędnych czynności i procesów
 • Wskazanie nieproduktywnych czynności i procesów
 • Określenie czasu uzupełniającego jako miary potencjału rozwoju
Celem każdego naszego działania jest wspólne osiągnięcie wyznaczonych, mierzalnych celów, a nie pisanie książek! Jesteśmy otwarci i rzetelni.
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Optymalizacja procesów

Jeśli masz problem z dotrzymywaniem terminów lub oczekujesz, że Twoja firma będzie szybciej reagować na zmiany zachodzące na rynku, nie trać czasu na zmiany w konwencjonalnej strukturze organizacyjnej. One już nie wystarczają!
 
Szybciej osiągniesz cel wprowadzając lub doskonaląc organizacją procesową. Dzięki skupieniu uwagi na procesie możesz urzeczywistnić istotne cele przedsiębiorstwa:
 • skrócenie czasu przepływu / cyklu produkcji
 • obniżenie kosztów
 • podwyższenie poziomu jakości
 • zwiększenie zadowolenia klientów
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Total Productive Maintenance

TPM umożliwia systematyczną poprawę wykorzystania urządzeń produkcyjnych. Człowiek odgrywa przy tym zasadniczą rolę. Zaangażowanie pracowników wpływa na zwiększenie efektywności maszyn i urządzeń, lepsze ukształtowanie procesów i optymalizację organizacji. TPM ukazuje przedsiębiorcom potencjały wzrosty i zapewnienia przewagi konkurencyjnej.
 
Proponujemy:

 

 

 

 • Diagnozowanie i eliminowanie problemów z utrzymaniem ruchu
 • Zaprojektowanie sposobów zaangażowania pracowników
 • Opracowanie metodyka planowego utrzymania ruchy
 • Opracowanie metodyki planowania zgodne z TPM – Zapobieganie
 • Szkolenia i trening pracowników
 • Organizacja TPM w firmie
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Single Minute Exchange of Die

SMED to metoda, teoria i zestaw technik umożliwiających wykonanie przezbrojenia maszyny, wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w optymalnie zredukowanym czasie, w jednostkowej liczbie minut (single – minute).
 
Korzyści:

 

 

 

 • Skrócenie czasów przezbrojeń (w 1. Iteracji średnio o 50%)
 • Lepszy przepływ materiałów a tym samym zmniejszenie zamrożenie kapitału
 • Skrócenie czasów przestojów spowodowanych awariami
 • Poprawa funkcjonowania maszyn i urządzeń
 • Zmniejszenie ilości braków
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Lean Production

Toyota wypracowała najbardziej efektywny system produkcji na świecie – Lean Production. Sukces polega na tym, aby wdrożyć jego zasady w praktyce i konsekwentnie stosować odpowiednie metody.
 
Korzyścią dla Twojej firmy będą:

 

 

 

 • Stabilne procesy
 • Równomierna produkcja
 • Dostawy na czas JIT
 • Rozpoznawanie marnotrawstwa
 • Sprawdzeni pracownicy
 • Procesy zorientowane na klienta
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Zarządzanie czasem własnym

Celem zarządzania czasem własnym jest poprawa własnej efektywności. Zarządzanie czasem i sobą oznacza, że to my panujemy nad czasem i pracą a nie one nad nami.

Dzięki umiejętności zarządzania własnym czasem:

 • Rozwijamy wyobraźnię
 • Jesteśmy bardziej kreatywni
 • Jesteśmy mniej zestresowani
 • Mamy więcej wolnego czasu
 • Konsekwentnie osiągamy stawiane sobie cele

Możemy Ci pomóc! Projekt może być realizowany jako coaching i/lub mentoring pracowników.

Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Zarządzanie konfliktami

Praca w zespołach staje się coraz ważniejszym elementem organizacji firm. Dzięki niej firmy zyskują wysoką elastyczność i synergię kompetencji. Z drugiej strony praca w zespołach jest nie lada wyzwaniem dla pracowników. Oczekuje się od nich samodzielności, umiejętności współpracy i zarządzania konfliktami.
 
Korzyści ze współpracy z nami:
 • Rozpoznawalność dynamiki w zespole
 • Prawidłowa ocena sytuacji
 • Szybka analiza napięć i identyfikowanie ich przyczyn
 • Radzenie sobie z konfliktami
Możemy Ci pomóc! Projekt może być realizowany jako coaching i/lub mentoring pracowników.
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Rozmowy z pracownikami

Skuteczne kierowanie pracownikami to między innymi umiejętność elastycznego dostosowania swojego sposobu komunikowania się do ludzi, sytuacji i wymagań.
 
Możesz rozwijać i doskonalić:
 • Rozmowy z pracownikami jako zadanie kierownicze
 • Ustalanie celów, chwalenie, krytykę, rozmowy okresowe
 • Równowagę pomiędzy widzeniem siebie przez siebie i przez innych
 • Własne kompetencje komunikacyjne

Możemy Ci pomóc! Projekt może być realizowany jako coaching i/lub mentoring pracowników.

Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Lean office

Lean Office jest realizowane w formie coaching'u lub mentoring'u w oparciu o następujące zagadnienia:

 

 

 

 • Podstawy zarządzania Lean – zasady, metody i narzędzia dla biura
 • Wartość dodana, marnotrawstwo i 5S w biurze
 • Projektowanie strumienia wartości w biurze – rejestracja procesów istniejących, kształtowanie procesów, projektowanie procesów docelowych
 • Inne narzędzia optymalizacji (analiza zleceń czynności, struktury informacyjnej)
 • Ciągły proces ulepszania (KVP)
Możemy Ci pomóc! W jednym z naszych projektów uzyskaliśmy zmniejszenie czasu pozyskiwania informacji o 90%
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

5S czyli Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina

Wygenerowanie skutecznych zmian w firmie rozpoczyna się „uwolnieniem” kreatywności i energii pracowników.5S trenuje, legitymizuje i standaryzuje umiejętności, chęci i prawo do generowania zmian przez pracowników.
 
5S to same korzyści:
 • Nabycie umiejętności wyszukiwania marnotrawstwa
 • Poznanie zasad optymalnego kształtowania pracy
 • Zastosowanie poznanych zasad w odniesieniu do własnej firmy / stanowiska pracy
 • Przekonanie, że dobra organizacja nie wymaga wielkich zmian
 • Nabycie umiejętności prezentacji wyników pracy na forum
 • Nabycie umiejętności pracy w zespole
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

KVP w biurze

Poprawa procesów roboczych i redukcja kosztów KVP w biurze to po prostu ciągła poprawa efektywności pracy w biurze dzięki zastosowaniu właściwych narzędzi i metod. Pozwoli uprościć zarządzanie informacjami w postaci dokumentów, zbiorów danych czy maili i generalnie przyspieszy przebieg pracy.
 
Rezultaty:
 • Efektywna organizacja biura – wiedzieć i znaleźć zamiast szukać
 • Efektywne metody i narzędzia zarządzania biurem
 • Lepsza organizacja pracy własnej i całego zespołu

P.S. KVP stosuje się oczywiście również na stanowiskach produkcyjnych!

Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Zarządzanie strategiczne

Trudno jest myśleć o długofalowym rozwoju przedsiębiorstwa bez jasno określonej i przyjętej strategii działania. Niezależnie od tego, czy strategię przygotowuje przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, czy jakakolwiek inna organizacja, jej należyte opracowanie opiera się na dwóch elementach:

 

 

 

 • analizie zewnętrznej (otoczenie, w tym konkurencja na rynku)
 • analizie wewnętrznej (posiadane zasoby, cele i oczekiwania)

Sukces zarządzania strategicznego zależy w dużej mierze od ich dobrego przeprowadzenia. My w tym pomagamy.

 

Po wstępnych rozmowach przygotujemy i przeprowadzimy cykl warsztatów strategicznych z kadrą kierowniczą, stosując techniki i instrumenty analizy strategicznej. Na podstawie ich wyników przygotujemy raporty będące podstawą dla dalszych kroków, w tym planowania strategicznego. Służymy także pomocą przy:

 • wdrażaniu strategii, koordynacji i monitorowaniu realizacji strategii w zakresie zapisanych priorytetów

   

   

  i działań,

 • wprowadzaniu zmian do istniejącej strategii,
 • analizie i ocenie wypracowywanej strategii,
 • przygotowaniu kadry kierowniczej do wypracowania strategii i wspieraniu jej w tym procesie.
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

 

 

 

Coaching i Mentoring

Jeśli chcesz być pewny, że Twoi pracownicy faktycznie potrafią zastosować w praktyce, to czego nauczyli się na kursach REFA, skorzystaj z coaching’u lub mentoring’u. Ten rodzaj usług uzupełniających standardowe szkolenia REFA sprawdza się od lat! W wyniku coachingu uczestnicy będą potrafili np.:

 • rejestrować właściwie czasy pracy czynności i operacji wykonywane na stanowiskach roboczych i wydziałach produkcyjnych,
 • ustalać rodzaje tych czasów analizować ich zależności
 • eliminować marnotrawstwo czasu pracy w procesie produkcyjnym.
Kontakt
tel. +48 602 273 437 janusz.zielinski@refa.pl

Podziel się informacją: