Nowe szkolenie REFA– warsztaty Normowania czasu pracy  „Organizacja pracy w praktyce” .
Praktyczne podejście do tematu planowania całościowej realizacji produktu!

Zastosowanie, na konkretnym przykładzie, metod racjonalnego planowania, realizowania i kontrolowania procesu produkcji, pozwoli Państwu na dalszą efektywną pracę we własnym przedsiębiorstwie!

Podziel się informacją: