Szkolenia z zakresu optymalizacji produkcji

Nasze metody pozwolą Ci racjonalnie planować, realizować i kontrolować proces produkcji. Dzięki nim skrócisz czas realizacji zamówień, obniżysz koszty, poprawisz jakość i możliwości produkcyjne swojej firmy! Ponieważ metody te opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami pracodawców i pracobiorców, ich zastosowanie nie przysporzy firmie problemów.

Wszystkie szkolenia z tego cyklu objęte są akredytacją Kuratorium Oświaty.

Badanie i normowanie pracy Pobierz ofertę

Edycja NCP.POZ.74P      Edycja NCP.POZ.75P   
W przygotowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
W przygotowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Normowanie czasu pracy jest naszą specjalnością.
 
Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Od 2013r. również z wykorzystaniem aktywnych arkuszy obliczeniowych. Tylko w 2012r. przeprowadziliśmy 1631 godzin zajęć dla kilkuset osób, które nauczyły się jak:
 • zapewnić spójność i przejrzystość procesów pracy
 • rejestrować i analizować czas pracy
 • przygotować katalogi czasu
 • eliminować zbędne czynności
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

Warsztaty normowania czasuPobierz ofertę

Edycja W20.POZ.01P     
Edycja W20.POZ.02P
    
Edycja W20.POZ.03P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Edycja W20.POZ.04P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczestnicy warsztatów nie mają obaw przed zastosowaniem poznanych metod w praktyce i potrafią zwiększyć wydajność pracy o minimum 5%. Koszt warsztatów zwraca się najdalej po 4 miesiącach. W trakcie warsztatów uczestnicy:
 • kształtują proces produkcyjny modelowego produktu
 • eliminują zbędne czynności
 • rejestrują i analizują czasy pracy za pomocą chronometrażu, obserwacji migawkowej
 • uczą się obsługiwać urządzenia i narzędzia do pomiaru czasu
 • synchronizują linię produkcyjną
 • ustalają niezbędną liczbę pracowników
 • kalkulują koszty produkcji
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Zarządzanie procesami pracyPobierz ofertę

Edycja KSP.POZ.56P      Edycja KSP.POZ.57P
 
Szkolenie Zarządzanie procesami dostarcza wiedzy i umiejętności efektywnego kształtowania pracy. W oparciu o własną, sprawdzoną metodę klasyfikacji czynności pokazujemy jak analizować pracę człowieka, maszyn i urządzeń, jak analizować przepływ materiałów i eliminować zbędne czynności lub postoje. W efekcie uzyskujemy optymalne ukształtowane stanowiska pracy. W programie m.in.
 • ciągły proces ulepszeń [KVP/KAIZEN]
 • wyeliminowanie postojów
 • wyeliminowanie zbędnych czynności
 • skrócenie czasu operacji roboczych
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Rachunek kosztówPobierz ofertę

Edycja RKO.POZ.33P     
Edycja RKO.POZ.34P
 
Szkolenie to jest przeznaczone dla techników i inżynierów. W prosty i bardzo praktyczny sposób przybliża niezbędną wiedzę ekonomiczną. Pozwala znaleźć wspólny język z pracownikami zajmującymi się kosztami lub finansami. Przygotowuje do podejmowania korzystnych decyzji ekonomicznych. W programie m.in.
 • Naliczanie kosztów
 • Dobór kalkulacji kosztów do specyfiki firmy
 • Skuteczny nadzór nad kosztami
 • Podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych
 • Minimalizacja kosztów produkcji/projektów
 • Optymalizacja kosztów pośrednich
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Planowanie realizacji zleceńPobierz ofertę

PP1.POZ.50P     
PP1.POZ.51P
 
Realizacja zleceń zgodnie z oczekiwaniami klienta oznacza w rzeczywistości dotrzymywanie terminów i skracanie czasów przepływu. Służą temu profesjonalne strategie planowania. Chcesz poznać skuteczne know-how planowania i sterowania zleceniami? Weź udział w naszym praktycznym szkoleniu!
 • Strategie i narzędzia planowania skutecznej realizacji zleceń
 • Sporządzanie plan pracy
 • Systematyczna metoda planowania i optymalizacji procesów
 • Optymalizacja czasów przepływu i terminów
 • Utrzymanie ruchu
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Planowanie zasobówPobierz ofertę

PP2.POZ.50P     
PP2.POZ.51P
 
Optymalne wykorzystanie czasu pracy, materiałów i środków produkcji (pracy) poprawia konkurencyjność procesów produkcyjnych i usługowych. Chcesz zwiększyć swoje kompetencje w planowaniu dyspozycji i wykorzystaniu zasobów? Nasze szkolenie dostarczy Ci niezbędnej wiedzy!
 • Uczestnik potrafi określać i bilansować zapotrzebowanie i stan zdolności produkcyjnych
 • Zna metody planowania i sterowania materiałami jak i efektywne narzędzia gospodarki materiałowej
 • Zna możliwości kształtowania elastycznych czasów pracy
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Warsztaty z planowaniaPobierz ofertę

PP3.POZ.49P     
PP3.POZ.50P
 
Warsztaty poświęcone są sposobom poprawy planowania i realizacji zleceń.  W oparciu o model przedsiębiorstwa uczestnicy testują oddziaływanie stosowanych metod na przebieg procesu produkcyjnego:
 • analizują i optymalizują procesw celu eliminowania marnotrawstwa materiału i czasu
 • ćwiczą zastosowanie metod i narzędzi planowania realizacji zleceń i zasobów na konkretnym przykładzie
 • poszerzają swoją wiedzę o kompetencjach i zadaniach realizowanych przez wydziały i stanowiska pracy
 • poznają rangę właściwego doboru osób w zespole
Kompetentni pracownicy, stosując poznane metody planowania pracy i procesów, bezpośrednio przyczyniają się do poprawy terminowości realizacji zleceń, zmniejszenia kosztów i poprawy jakości w przedsiębiorstwie.
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Planowanie i sterowanie jakościąPobierz ofertę

QM1.POZ.32P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
QM1.POZ.33P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczestnik poznaje zadania i narzędzia zarządzania jakością i potrafi je skutecznie wykorzystać.W oparciu o praktyczne przykłady poznaje cele i wymagania norm ukierunkowanych na proces. Podnosi swoje kompetencje w udoskonalaniu jakości produktów i procesów pracy. W programie m.in.:
 • Systemy zarządzania jakością i planowanie jakości
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 • Sterowanie jakością, genealogia usterek i powielanie błędów
 • Zarządzanie jakością w zaopatrzeniu
 • Zarządzanie jakością w produkcji
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu jakościąPobierz ofertę

QM2.POZ.32P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
QM2.POZ.33P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Uczestnik poznaje metody zarządzania jakością w pozyskiwaniu i ocenie wskaźników i wielkości statystycznych
 • W oparciu o praktyczne przykłady uczy się, jak zastosować poznane metody do oceny środków mierniczych, dostaw towarów i procesów
 • Podnosi swoje kompetencje w optymalizacji produktów i procesów
 • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę w kontaktach z klientami i dostawcami
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

StatystykaPobierz ofertę

QM3.POZ.32P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
QM3.POZ.33P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Uczestnik poznaje podstawy metod statystycznych
 • Rozumie zależności statystyczne
 • Potrafi zastosować metody statystyczne przy interpretacji zjawisk w czasie, kosztach i do zarządzania standardami jakości
 • Pozyskana wiedza pozwala mu wspomagać podejmowanie istotnych decyzji zakładowych
Kontakt
tel. 0048 61 82 79 410 szkolenia@refa.pl

 

 
Podziel się informacją: