CAPP – Knowledge jest aplikacją zintegrowaną z oprogramowaniem SAP (certyfikowaną przez SAP), służącą do zarządzania czasami operacji technologicznych dla całego przedsiębiorstwa.

CAPP – Knowledge zapewnia spójność (synchronizację) danych z systemem SAP (jedno miejsce definicji danych czasowych, zmiana w określonym module czasu automatycznie uwzględniana jest we wszystkich procesach, gdzie moduł występuje, niekiedy w setkach lub nawet w tysiącach). Zwiększa to bezpieczeństwo danych i podnosi efektywność pracy.
Kolejną z wielu zalet jest łatwość w przechodzeniu „tam i z powrotem” – od marszruty technologicznej do czasów związanych z poszczególnymi operacjami za pomocą kilku kliknięć myszą.

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na stronie www.normowanie.refa.pl (w zakładce „Sprzęt i oprogramowanie”).

CAPP Knowledge jest produktem dmc-ortim GmbH. Firma dmc-ortim GmbH należy do liderów w zakresie sprzętu i oprogramowania wspierającego normowanie czasu pracy. Oferowane rozwiązania są liczne i skalowalne w pełnym zakresie potrzeb klientów. Od małych urządzeń i prostych aplikacji, aż po wielofunkcyjne, specjalizowane urządzenia komputerowe do pomiaru czasu i rozszerzenia systemów klasy ERP.

Na podstawie uzgodnień z firmą dmc-ortim GmbH REFA Wielkopolska jest wyłącznym partnerem tej firmy w Polsce. Oznacza to m.in., że szkolenia w zakresie obsługi i doradztwo dla efektywnego wykorzystywania sprzętu i oprogramowania firmy dmc-ortim GmbH są prowadzone w Polsce przez polskich specjalistów REFA. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że specjaliści REFA łączą doświadczenie w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania dmc-ortim z głęboką wiedzą i doświadczeniem w zakresie normowania czasu pracy, a dodatkowo prowadząc szkolenia i doradztwo posługują się językiem polskim. Oczywiście możliwa jest także komunikacja w języku niemieckim lub angielskim.

Podziel się informacją: