Projekty POKL

Od 2009r. pozyskaliśmy przeszło 20 dotacji na projekty szkoleniowe. Ich wartość to 20.000.000 zł.

Podnoszenie kwalifikacji bez ponoszenia kosztów. To jest możliwe! Zapraszamy Państwa do współtworzenia z nami projektów na szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprawdź i zadzwoń.

Polska meblami stoi – bezpłatne praktyki dla nauczycieli

Szczegóły: www.edu.refa.poznan.pl

 

REFA Wielkopolska realizuje projekt pt. "Polska meblami stoi" UDA.POKL 03.04.03.-005-00/11-00 Projekt jest realizowany na terenie całej Polski do 30.09.2015.

REKRUTACJA TRWA!!! Nadal posiadamy wolne miejsca w projekcie! Zapraszamy do udziału! rekrutacja@refa.pl

Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z takich obszarów jak:

Technika, produkcja, rzemiosło: elektromechanik, elektryk, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter mechatronik, monter-elektronik, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz, tapicer, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik procesów drukowania, technik technologii drewna,

Logistyka i transport: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego

Handel i marketing: sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy

Ekonomia: technik ekonomista, technik rachunkowości

Administracja i organizacja: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik prac biurowych

zatrudnienieni w szkołach ponadgimnazjalnych(publicznych i niepublicznych) z całej Polski, kształcący kadry niezbędne dla przemysłu kobiety i mężczyźni

Warsztaty:

Są nieobowiązkowe. Do wyboru; 9 tematów w formule seminaryjnej (24 h) i 6 tematów w formule e-learningowej.

Praktyki:

Są obowiązkowe. Każdy uczestnik/czka odbędzie 10-cio dniową (80 h) praktykę w zakładzie produkcyjnym.

Dokładne informacje, jak i formatki druków zgłoszeniowych znajdują się na regularnie aktualizowanej stronie projektu: www.edu.refa.poznan.pl

Janusz Zieliński Kierownik projektu

Tel: +48 61 827 94 20 Fax: +48 61 827 94 11 janusz.zielinski@refa.pl

Agnieszka Gojdź Specjalista ds. organizacji szkoleń

Tel: +48 61 827 94 28 Fax +48 61 827 94 11 agnieszka.gojdz@refa.pl

wielkopolskie: Doskonalę swój warsztat

REFA Wielkopolska otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Doskonalę swój warsztat", w ramach programu POKL poddziałanie 8.1.1.

Projekt jest realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w okresie od 31.03.2011 do 31.03.2013.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.oponywlkp.refa.poznan.pl

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do właścicieli warsztatów samochodowych, serwisów oponiarskich i typu Quick Service (fast-fit) oraz ich pracowników wydelegowanych na szkolenia przez przełożonych.

Szkolenia:

 1. Przegląd i naprawa nowoczesnych systemów hamulcowych
 2. Zawieszenia w samochodach osobowych – obsługa, diagnostyka i naprawa
 3. Podstawy mechaniki samochodowej
 4. Naprawa ogumienia – koła osobowe i dostawcze
 5. Narzędzia poprawy rentowności firm
 6. Prawne aspekty zarządzania firmą
 7. Obsługa klienta – szkolenie dla mechaników i serwisantów

Każde ze szkoleń trwa 24 godziny lekcyjne

Kontakt:

Janusz Zieliński

Tel: +48 61 827 94 20 Fax +48 61 827 94 10 janusz.zielinski@refa.poznan.pl

łódzkie: „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru”

REFA Wielkopolska otrzymała dofinansowanie projektu pt. "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru", w ramach programu POKL poddziałanie 5.2.1

 

 

 

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2012.

Partnerzy projektu: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”, Urząd Gminy w Dalikowie, Urząd Gminy Wartkowice, Urząd Gminy w Parzęczewie, Urząd Gminy Zgierz, Urząd Gminy Dmosin, Urząd Gminy Brzeziny, Urząd Miasta Brzeziny, Urząd Gminy Rogów, Urząd Miejski w Koluszkach i Urząd Gminy Jeżów.

Grupa docelowa:

pracowncy i kadra kierownicza 10 urzędów na terenie województwa łódzkiego.

Szkolenia REFA:

 • Zamówienia publiczne
 • Prawo budowlane
 • Zasady udzielania pomocy publicznej
 • Ordynacja podatkowa/finanse buliczne
 • Kodeks Pracy
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Planowanie Przestrzenne
 • Drogownictwo
 • Zastosowanie Kodeksu Postępowanie Administracyjnego
 • Księgowość budżetowa
 • Ochrona Danych Osobowych
 • VAT w JST
 • Szkolenie językowe
 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia kadr z zakresu usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie cąłej organizacji

Szkolenia TRANSFER:

 • Diagnoza stanu zarządzania w Urzędzie
 • Model zarządzania kapitałem ludzkim w urzędach samorządowych
 • Kodeks etyczny

Aleksandra Maliszewska Tel: +48 61 827 94 12 Fax +48 61 827 94 24 aleksandra.maliszewska@refa.poznan.pl

lubuskie: Organizator produkcji, słucham

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie REFA Wielkopolska dnia 1 września rozpoczęło realizację projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-133/09 pt. „Organizator produkcji, słucham”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2009 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubuskiego dla firm produkcyjnych do końca sierpnia 2011 roku. Zakłada się przeprowadzenie 20 szkoleń 40-godzinnych. Tematy szkoleń:

 1. O procesach prawie wszystko
 2. Takie czasy cz. I
 3. Takie czasy cz. II
 4. Zdążyć na czas
 5. Historia pewnego magazynu
 6. Rachunkowość — najtrudniejszy pierwszy krok
 7. Kalkuluję, więc jestem
 8. W grupie raźniej
 9. Gra symulacyjna

Szkolenia w ramach projektu mogą być prowadzone w formie otwartej oraz szkoleń firmowych. Absolwenci szkoleń otrzymają certyfikaty, zgodnie z procedurą REFA Bundesverband.

Projekt skierowany jest do pracowników i kadry kierowniczej, wydelegowanych przez pracodawców na szkolenie. Muszą to być osoby dorosłe, z wykształceniem średnim i niższym (80% uczestników) oraz wyższym (20%), z min. rocznym stażem, zatrudnione na umowę o pracę w przedsiębiorstwie produkcyjnym (MSP lub duże) i zamieszkujące woj. lubuskie.

Wybrana grupa osób zajmujących się planowaniem, optymalizacją i realizacją procesów produkcyjnych wykorzysta zdobyte umiejętności m.in. w celu zmniejszenia kosztów, co poprawi produktywność ich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie:

 • Firmy mikro/małe – 80%
 • Firmy średnie – 70%
 • Firmy duże – 60%
 • Pozostała kwota stanowi wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników za okres pobytu na szkoleniu w godzinach pracy, rozliczany tak jak za urlop.

Zapraszamy firmy do udziału w szkoleniach dofinansowanych.

Kontakt z nami:

Rekrutacja uczestników Grzegorz Andrzejewski e-mail: grzegorz.andrzejewski@refa.poznan.pl tel. kom. 602 676 823
Organizacja szkoleń Sebastian Maćkowiak e-mail: sebastian.mackowiak@refa.poznan.pl tel. kom. 666 873 002 tel. 61 827 94 23

łódzkie: Twój pomysł, Twój sukces

REFA Wielkopolska otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Twój pomysł,Twój sukces", w ramach programu POKL poddziałanie 8.1.1.
 
Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.06.2010 do 30.11.2011.
Grupa docelowa:
 • pracownicy i kadra kierownicza małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych
 • zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych w woj. łódzkim
 • osoby z wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym z min. rocznym stażem,
 • zakres ich obecnych lub przyszłych obowiązków musi obejmować optymalizację procesów produkcji
 • kobiety i mężczyźni
Szkolenia:

1 dzień: Na tropie marnotrawstwa–nauka i warsztaty na produkcji 2 dzień: Eliminowanie marnotrawstwa–teoria organizacji pracy 3 dzień: Optymalizacja stanowisk produkcyjnych–mam pomysł! 4 dzień: Ulepszone stanowisko pracy–realizacja „małych wniosków” 5 dzień: Prezentacja wyników i plany na przyszłość

 • przeprowadzone zostaną 24 szkolenia, każde po 5 dni:
 • jedno szkolenie skierowane jest do jednego przedsiębiorcy
 • uczestnik/czka musi ukończyć wszystkie planowane bloki szkoleniowe
Joanna Grabska

Tel. +48 61 827 94 22
Fax. +48 61 827 94 24

łódzkie: Biuro dobrze zorganizowane

REFA Wielkopolska otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Biuro dobrze zorganizowane", w ramach programu POKL poddziałanie 8.1.1.
 
Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01.06.2010 do 30.05.2011.
 
 
Grupa docelowa:
 • pracownicy i kadra kierownicza małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwach w woj. łódzkim
 • kobiety i mężczyźni
Szkolenia:
1. Analiza i kształtowanie zadań i procesów (32 godz.)
Uczestnicy w trakcie zajęć nabywają wiedzy i umiejętności w zakresie, jak: strukturyzować zadania i analizować funkcje a także dokumentować opis stanowisk, jak planować zadania, procesy, priorytety i czasy realizacji, poznają metody prezentacji, analizy i optymalizacji procesów gospodarczych, potrafią analizować ryzyko popełnienia błędu w realizowanym procesie.
2. Ustalanie danych i potrzeb kadrowych (32 godz.)
Uczestnicy poznają metody analizy procesu, ustalają czasy zadane i potrafią zastosować je w praktyce, potrafią za pomocą właściwych metod ustalania danych określić czasy realizacji projektów organizacyjnych oraz dane ilościowe a także uwzględnić psychologiczne oddziaływanie zebranych danych, na podstawie zebranych danych czasowych i ilościowych potrafią ustalić liczbę potrzebnego personelu.
3. Zarządzanie wiekiem w firmie (32 godz.)

Szkolenie obejmuje wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej; uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników; rozwoju mobilności pracowników i zwiększonej elastyczności organizacyjnej; przykłady zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w innych krajach.

 • obejmują 8 edycji każdego z 3 bloków tematycznych:
 • uczestnik/czka nie musi decydować się na udział we wszystkich planowanych blokach szkoleniowych
Joanna Grabska

Tel: +48 61 827 94 22 Fax +48 61 827 94 24 joanna.grabska@refa.poznan.pl

kujawsko-pomorskie: Zapanować nad czasem

REFA Wielkopolska otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Zapanować nad czasem", w ramach programu POKL poddziałanie 8.1.1.

 

 

 

Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2011.

Grupa docelowa:

 • pracowncy i kadra kierownicza mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • zatrudnieni na umowę o pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych z woj. kujawsko-pomorskiego
 • zamieszkujacy gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys.
 • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem technicznym z min. rocznym stażem. Zakres ich obecnych lub przyszłych obowiązków musi obejmować optymalizację procesów produkcji
 • kobiety i mężczyźni

Szkolenia:

 • obejmują 11 edycji
 • każda z 11 edycji składa się z 2 części:
 • kształtowanie i normowanie procesów (3 dni) + egzamin (1 dzień) Na program szkolenia składają się tematy obejmujące wiedzę niezbędną do prawidłowego kształtowania stanowisk.
 • Learning by doing – gra symulacyjna z zakresu optymalizacji procesów (3 dni) Podczas gry przedstawione są podstawoweprocesy pracy. Gra pozwala analizować procesy zakładowe i optymalizować je dzięki zastosowaniu najskuteczniejszych metod organizacji pracy
 • uczestnik/czka musi ukończyć wszystkie planowane bloki szkolenia.

Aleksandra Maliszewska

Tel: +48 61 827 94 12 Fax +48 61 827 94 24 aleksandra.maliszewska@refa.poznan.pl

„Urząd, jakiego nie znasz”

Projekt „Urząd, jakiego nie znasz" jest projektem wdrożeniowo-szkoleniowym skierowanym do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz zachodniopomorskiego.

 

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji urzędników oraz poprawa funkcjonowania urzędów poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu V. „Dobre rządzenie", Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej."

Okres realizacji projektu: 01.04.2009r. – 31.03.2010 r.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy urzędów gmin, urzędów marszałkowskich oraz starostw powiatowych. Projektem nie są objęte jednostki organizacyjne urzędów.

Działania przewidziane w projekcie:

 1. Wdrożenie systemu Balanced Scorecard (kompleksowy i mierzalny system wskaźników pokazujący związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy celami strategicznymi a wynikającymi z nich celami operacyjnymi. Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym programie.
 2. Wdrożenie programu – Skuteczna komunikacja dzięki optymalnemu ukształtowaniu procesów w administracji. Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym programie.
 3. Wdrożenie programu – Wypracowanie metody mierzenia satysfakcji klientów jst. Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym programie.
 4. Wdrożenie ISO 9001:2000, zakończone otrzymanie przez jednostkę samorządu terytorialnego certyfikatu ISO 9001:2000.
 5. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Terminy wdrażania poszczególnych programów ustalane są indywidualnie z Urzędem.

Liderem projektu jest firma F5 Konsulting, Partnerem Stowarzyszenie REFA Wielkopolska.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.urzad-efs.pl

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Piotr Gmerek Dyrektor Biura

Tel. +48 61 827 94 17 Fax. +48 61 827 94 11 Kom. +48 660 712 789 piotr.gmerek@refa.poznan.pl

warmińsko-mazurskie: Organizator produkcji, słucham

Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że projekt nr WND-POKL.08.01.01-28-053/09 pt. „Organizator produkcji, słucham”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr I/POKL/8.1/2009 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie został zakończony.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym projektu.

Beata Nowaczyk Kierownik projektu

Dotrzymujemy kroku – Doskonalenie jakości usług warsztatów oponiarskich

REFA Wielkopolska realizuje projekt Dotrzymujemy kroku – Doskonalenie jakości usług warsztatów oponiarskich, który otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach nadzorowanego przez PARP.

 

 

 

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez Quick Service.

Nieodpłatnymi szkoleniami z zakresu:

 • świadczonych usług technicznych,
 • podwyższania standardów obsługi klienta,
 • poprawy rentowności firm
 • zwiększenia możliwości inwestycyjnych
 • umiejętności pozyskiwania funduszy na inwestycje
 • prawnych aspektów prowadzenia firmy

objęte zostaną firmy z całej Polski oraz ich pracownicy, łącznie 1360 uczestników z 600 firm.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania. Okres realizacji: 12.10.2009r. – 11.10.2010r.

Podziel się informacją: