Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.02.2016

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Augustowie (woj. podlaskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 26.02.2016 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Augustów

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Augustów

Wyniki postępowania (ogłoszono 29.02.2016) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy UpHotel s.c., 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.01.2016

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 100 kompletów materiałów na potrzeby szkoleniowe. Materiały będą wykorzystane w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 26.01.2016 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe

Pobierz: REFA załącznik 1 do zapytania

Pobierz: REFA załącznik 2 do zapytania

Wyniki postępowania (ogłoszono 28.01.2016) Zamawiający wybrał ofertę FHU Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza 13/21, 33-100 Tarnów


Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.11.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Łukowie (woj. lubelskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 23.11.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Łuków

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Łuków

Wyniki postępowania (ogłoszono 24.11.2015) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Warszawska 9


Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.11.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Hajnówce (woj. podlaskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 20.11.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Hajnówka

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Hajnówka

Wyniki postępowania (ogłoszono 23.11.2015) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Ks. I. Wierobieja 21


Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.05.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Białymstoku (woj. podlaskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 10.06.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Białystok

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Białystok

Wyniki postępowania (ogłoszono 11.06.2015) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy PW Robex Robert Kaczyński, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok


Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.05.2015

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi audytu w związku z realizacją projektu pt.: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 28.05.2015
Do pobrania: Zapytanie ofertowe, załącznik nr1, załącznik nr2, załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr5

Pobierz: ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY

Pobierz: ZAŁĄCZNIK_NR_2_OŚWIADCZENIE_SPEŁNIANIE_WARUNKÓW

Pobierz: ZAŁĄCZNIK_NR_3_OŚWIADCZENIE_POWIĄZANIA_KAPITAŁOWE_OSOBOWE-1

Pobierz: ZAŁĄCZNIK_NR_4_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE

Sprostowanie (zamieszczone 15.05.2015) w ogłoszeniu zamieszczonym 14.05.2015 zawarto błędną treść zapytania ofertowego i załącznika nr 5. Poniżej do pobrania poprawne treści. Nowy termin ważności: do 29.05.2015.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe audyt

Pobierz: ZAŁĄCZNIK_NR_5_WZÓR_UMOWY


Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.05.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 18.05.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Sandomierz

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Sandomierz

Wyniki postępowania (ogłoszono 19.05.2015) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy UpHotel s.c., 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 31.03.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Gorlicach (woj. małopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 15.04.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Gorlice

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Gorlice

Wyniki postępowania (ogłoszone 16.04.2015) ze złożonych ofert Zamawiający wybrał ofertę Biura Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak, ul. Szymanowskiego 7/119, 58-506 Jelenia Góra


Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.03.2015

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestniczek/uczestników do projektu ”Polska meblami stoi” UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 18.03.2015.

Pobierz: REFA – zapytanie ofertowe – rekrutacja


Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.02.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali i zapewnienie cateringu na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. małopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 04.03.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala i catering Dąbrowa Tarnowska

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala i catering Dąbrowa Tarnowska

Wyniki postępowania (ogłoszono 05.03.2015) ze złożonych ofert zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy UpHotel s.c., 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.02.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Łodzi (woj. łódzkie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 23.02.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Łódź

Pobierz: REFA załącznik do zapytania catering Łódź

W odpowiedzi na zadane pytania informujemy, że w ramach zamówienia wymagane jest dowiezienie artykułów spożywczych i ustawienie w miejscu wskazanym przez organizatora warsztatów, obsługa podczas posiłków nie jest wymagana, dopuszczalna jest zastawa jednorazowa.
Na chwilę obecną przewidywanych jest pięć dwudniowych warsztatów (w godzinach od 9:00 do 16:00) w następujących terminach: 05-06.03.2015, 09-10.03.2015, 11-12.03.2015, 16-17.03.2015, 23-24.03.2015.
Warsztaty mają się odbyć w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, ul. Moniuszki 8.

Wyniki (ogłoszono 24.02.2015) Ze złożonych ofert, zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu, Zamawiający wybrał ofertę PHU „MALFIL” Anna Nowacka, 92-228 Łódź, ul. Miechowska 5/1. Pisemna informacja o wynikach przetargu została wysłana uczestnikom postępowania pocztą.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 06.02.2015

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestniczek/uczestników do projektu ”Polska meblami stoi” UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 19.02.2015.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe rekrutacja


Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.02.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Kaliszu (woj. Wielkopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 16.02.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Kalisz

Pobierz: REFA załącznik do zapytania catering Kalisz

Wyniki postępowania (ogłoszono 17.02.2015). W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca został wezwany do jej uzupełnienia zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.02.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Kaliszu (woj. Wielkopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 16.02.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala Kalisz

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala Kalisz

Sprostowanie (wyjaśnienie): informujemy, że w zapytaniu ofertowym zawarty jest WZÓR umowy, która zostanie podpisana z Wynajmującym. W podpisywanej z wyłonionym w tym postępowaniu Wynajmującym umowie przedmiotem umowy będzie wynajem sali w Kaliszu (woj. Wielkopolskie), a terminem wykonania będzie termin od dnia 02 marca 2015 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i terminem wykonania zamówienia, określonymi w zapytaniu ofertowym.

Wyniki postępowania (ogłoszono 17.02.2015). W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym została wybrana oferta Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. 3 Maja 13, 62-800 Kalisz.
Pisemna informacja o wynikach przetargu została wysłana uczestnikom postępowania pocztą.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Bielsku-Białej (woj. Śląskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 12.02.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Bielsko-Biała

Pobierz: REFA załącznik do zapytania catering Bielsko-Biała

Wyniki postępowania (ogłoszono 12.02.2015). W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, opiewające na taką samą cenę. Oferenci zostali wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
Pisemna informacja o wynikach przetargu została wysłana uczestnikom postępowania pocztą.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 29.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Bielsku-Białej (woj. Śląskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 12.02.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala Bielsko-Biała

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala Bielsko-Biała

Wyniki postępowania (ogłoszono 12.02.2015). W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym została wybrana oferta Cechu Rzemiosł Spożywczych i Małej Przedsiębiorczości, 43-300 Bielsko Biała, ul. 3 Maja 13
Pisemna informacja o wynikach przetargu została wysłana uczestnikom postępowania pocztą.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 06.02.2015 godz. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe audytor

Pobierz: REFA załącznik do zapytania audytor

Wyniki postępowania (ogłoszono 09.02.2015). W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których jedna została wykluczona z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym została wybrana oferta firmy Audit Lab Sp. z o.o., 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 15/7.
Pisemna informacja o wynikach przetargu została wysłana uczestnikom postępowania pocztą.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Koninie (woj. Wielkopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 22.01.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala Konin

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala Konin

Wyniki postępowania (ogłoszono 23.01.2015) wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami zapytania ofertowego złożyła firma UpHotel S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500, ul. Długa 13/1 i ta oferta została wybrana.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 15.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Koninie (woj. Wielkopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 22.01.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Konin

Pobierz: REFA załącznik do zapytania catering Konin

Wyniki postępowania (ogłoszono 23.01.2015) wpłynęły w terminie trzy oferty, a jedna oferta wpłynęła po terminie i została wykluczona z postępowania.
Najkorzystniejszą ofertę zgodnie z warunkami zapytania ofertowego złożyła firma Gastro Music Witkowski z siedzibą 62-577 Stare Miasto Janowice 65 i ta oferta została wybrana.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Krośnie (woj. Podkarpackie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 22.01.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala Krosno

Pobierz: REFA załącznik do zapytania sala Krosno

Wyniki postępowania (ogłoszono 23.01.2015). Postępowanie zostało unieważnione. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, z uwagi na poczynione zastrzeżenie, Zamawiający niniejszym korzysta z tego uprawnienia. Dziękujemy za złożone oferty.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Krośnie (woj. Podkarpackie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 22.01.2015 g. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Krosno

Pobierz: REFA załącznik do zapytania catering Krosno

Wyniki postępowania (ogłoszono 23.01.2015). Postępowanie zostało unieważnione. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, z uwagi na poczynione zastrzeżenie, Zamawiający niniejszym korzysta z tego uprawnienia. Dziękujemy za złożone oferty.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.01.2015

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na przeprowadzenie audytu w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 23.01.2015 godz. 16:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe audytor

Pobierz: REFA załącznik do zapytania audytor

W związku z prowadzonym postępowaniem do Stowarzyszenia REFA Wielkopolska wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Projekt realizowany jest z Partnerami, jeśli tak to ilu ich jest?
2. Od kiedy Projekt jest realizowany i do kiedy jest termin realizacji Projektu?
3. Ile było przeprowadzanych przetargów nieograniczonych podczas trwania okresu realizacji Projektu?
4. Ilu jest uczestników w Projekcie (Beneficjentów)?
5. Jakie są realizowane zadania i kategorie wydatków w Projekcie?
6. Ile zostało złożonych wniosków o płatność i ile zostało zatwierdzonych
Odpowiedzi:
1. Tak, jeden lider projektu i dwóch partnerów
2. Od 01.10.2013 do 30.04.2016
3. Ani lider projektu ani partnerzy nie są podmiotami muszącymi stosować Ustawę PZP. Liczba postępowań o charakterze otwartym do tej pory: 14
4. Niektóre z kampanii w projekcie nie mają zdefiniowanej ilości uczestników, tylko wytyczne, do ilu zakłada się dotarcie, np. 3 000 przedsiębiorców w ramach kampanii informacyjnej. Dokładne liczby można podać dla kampanii edukacyjnej: przeszkolenie 1000 osób z 500 firm
5. Zadania są podane na stronie internetowej projektu www.3xSrodowisko.pl. Kategorie: osobowe, podróże, wsparcie zewnętrzne, wyposażenie, zużywalne, inne
6. Do tej pory 4. Wszystkie zatwierdzone
Kolejne pytania
1. wartość projektu
2. orientacyjna ilość dokumentów
3. informacja – gdzie są przechowywane dokumenty – czy u Koordynatora projektu? czy też może u Partnerów również?
Odpowiedzi:
1. 4 276 874 PLN
2. do tej pory ok. 650 finansowych
3. również u partnerów

Wyniki postępowania (ogłoszono 26.01.2015). Postępowanie zostało unieważnione. W zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny, z uwagi na poczynione zastrzeżenie, Zamawiający niniejszym korzysta z tego uprawnienia. Dziękujemy za złożone oferty.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.11.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestniczek/uczestników do projektu ”Polska meblami stoi” UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 11.12.2014 godz. 15:00.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe rekrutacja


Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.11.2014

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na wynajem sali na potrzeby przeprowadzenia warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Brzesku (woj. Małopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 19.11.2014

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe sala Brzesko

Pobierz: REFA Propozycja cenowa sala Brzesko

Wyniki konkursu (ogłoszono 20.11.2014) W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta – Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ponieważ oferta spełniała wymogi zamieszczonego na stronie zapytania została ona wybrana.


Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.11.2014

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ogłasza przetarg na obsługę cateringową na warsztatach poświęconych efektywnemu wykorzystaniu zasobów w Brzesku (woj. Małopolskie). Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska/Three campaigns that integrate the SME sector businesses and their surroundings in the efforts to protect the environment”. Projekt ten finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania ofert: 19.11.2014

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły podano w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pobierz: REFA zapytanie ofertowe catering Brzesko

Pobierz: REFA Propozycja cenowa catering Brzesko

W związku z prowadzonym postępowaniem do Stowarzyszenia REFA Wielkopolska wpłynęło zapytanie: przez ile dni ma być dostarczana obsługa cateringowa warsztatów.
Odpowiedź: obsługa cateringowa ma być dostarczana w każdym dniu, kiedy będą przeprowadzane warsztaty. Co do zasady warsztaty przewidziane w projekcie są dwudniowe. Liczby warsztatów organizowanych w danej miejscowości nie da się przewidzieć, ponieważ zależy ona od procesu rekrutacji uczestników w całej Polsce, prowadzonego w sposób ciągły do końca marca 2016 lub do wyczerpania liczby 125 warsztatów przewidzianej w projekcie.

Wyniki konkursu (ogłoszono 20.11.2014) W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Z uwzględnieniem wymogów i kryteriów podanych w zamieszczonym na stronie zapytaniu wybrana została oferta firmy Restauracja Galicyjska Anna Kural.


Szanowni Państwo
Poszukujemy trenera do przeprowadzenia zajęć z tematu: Technologia – nowoczesne rozwiązania w technologii wyrobów i materiałów. Więcej o ofercie przeczytacie tutaj.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 28.01.2013.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu ”Polska meblami stoi” UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 07.12.2012.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu ”Doskonalę swój warsztat” POKL.08.01.01-30-231/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 26.10.2012.
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń oraz uczestników do projektu ”Doskonalę swój warsztat” POKL.08.01.01-30-231/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 07.10.2012.
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na rekrutacji uczestników do projektu ”Doskonalę swój warsztat” POKL.08.01.01-30-231/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 07.10.2012.
[pobierz]
Unieważnienie postępowania:[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania, opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu wybór Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu akcji telemarketingowej polegającą na telefonicznym, aktywnym pozyskiwaniu uczestników do projektu: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać do dnia 21.09.2012 roku do godz.14.00 (włącznie).
[pobierz]


Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu wybór Wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i emisji webcastów w ramach projektu: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 18.09.2012 [pobierz]


Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania polegającego na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-059/10-00. Termin składania ofert: 14.09.2012r. [pobierz];
Załącznik nr 1: [pobierz]; Załącznik nr 2: [pobierz]; Załącznik nr 3: [pobierz]; Załącznik nr 4: [pobierz]; Zaproszenie – zmiana terminu szkolenia: [pobierz];
03.10.2012 – wybór wykonawcy: [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i emisji webcastów w ramach projektu "Polska meblami stoi" UDA-POKL.03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 11.09.2012.
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na rekrutacji uczestników do projektu"Polska meblami stoi" UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 06.08.2012.
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu coachingu w zakresie opisu stanowisk organizacyjnych. Ważne do 10.07.2012. 
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu "Polska meblami stoi" UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do  29.06.2012.
[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na dostawie cateringu dla uczestników szkoleń do projektu "Doskonalę swój warsztat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 19.06.2012. Zapytanie [pobierz], załączniki [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na zapewnieniu noclegów dla uczestników szkoleń do projektu "Doskonalę swój warsztat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 19.06.2012. Zapytanie [pobierz], załączniki [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na wyborze trenerów do projektu "Doskonalę swój warsztat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 19.06.2012. Zapytanie [pobierz], załączniki [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na wynajęciu sali szkoleniowej do projektu "Doskonalę swój warsztat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 18.06.2012. Zapytanie [pobierz], załączniki [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na rekrutacji uczestników do projektu "Polska meblami stoi" UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 07.06.2012. [pobierz]


Wyniki konkursu na opracowanie modelu zarządzania kapitałem ludzkim w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru" [pobierz]


NOWE Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na przygotowaniu i emisji webcastów w ramach projektu " Polska meblami stoi" UDA-POKL. 03.04.03-00-005/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 02.03.2012 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania modelu zarządzania kapitałem ludzkimw ramach projektu: "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru". Ważne do 09.03.2012 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu: "Polska meblami stoi" UDA-POKL.03.04.03-00-005/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 27.02.2012 [pobierz]


Anons na asystenta projektu "Doskonalę swój warsztat". Ważne do 12.02.2012 [pobierz]


Anons na eksperta opiniującego do projektu "Polska meblami stoi". Ważne do 16.02.2012 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy urządzeń do wydawania napojów gorących. Ważne do 31.01.2012 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na montażu elementów ochronnych na ścianach. Ważne do 31.01.2012 [pobierz]


NOWE  Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu: "Polska meblami stoi" UDA-POKL. 03.04.03-00-005/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 31.01.2012 [pobierz]

SPROSTOWANIE Zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na rekrutacji uczestników do projektu [pobierz]


NOWE Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegajacej na przygotowaniu i emisji webcastów w ramach projektu " Polska meblami stoi" UDA-POKL. 03.04.03-00-005/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważne do 06.02.2012 [pobierz]

SPROSTOWANIE: Zapytania ofertowego  dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i emisji webcastów [pobierz]


Zobacz archiwalne zapytania

 

Zapytanie ofertowe dot. szkoleń językowych w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru". [pobierz] Ważne do 21.12.2011


Rozeznanie cenowe dot. wykonania materiałów szkoleniowych do projektu "Polska meblami stoi" UDA-POKL. 03.04.03.00-005/11-00. [pobierz] Ważne do 27.12.2011.


Rozeznanie  dot. wyboru trenerów do przeprowadzenia szkoleń w projekcie "Polska meblami stoi" UDA-POKL. 03.04.03.00-005/11-00.[pobierz]


Zapytanie ofertowe dotyczące wybóru firmy do realizacji szkoleń z tematu Maszyny i urządzenia CNC, linie produkcyjne do rodukcji mebli i surowców, do projektu „Polska meblami stoi” UDA-POKL. 03.04.03.00-005/11-00. [pobierz] Ważne do 07.11.2011.


ZMIANA TERMINU złożenia ofert na dokonaniu diagnozy stanu zarządzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru", z zastosowaniem metodologii CAF oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących usprawnień w zakresie zarządzania ( kod CPV 85312320-8). TERMIN PRZEDŁUŻONY do 11.10.2011 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Doskonalę swój warsztat". [pobierz] Ważne do 14.10.2011


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia diagnozy stanu zarzadzania w 10 urzędach gmin uczestniczących w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru", z zastosowaniem metodologii CAF (Common Assessment Framework- Wspólna Metoda Oceny) [pobierz]. Ważne do 10.10.2011


Przedłużony termin składania ofert oraz dodatkowe informacje dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorzadowych Dorzecza Bzury i Neru" [pobierz]. Ważne do 30.09.2011


Zapytanie ofertowe dotyczące: postępowania, opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego na celu wybór zleceniobiorcy usługi Specjalistki/Specjalisty ds. rozliczeń finansowych w ramach projektu: „Polska meblami stoi” POKL. 03.04.03-00-005/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ważna do 29.09.2011 [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru" [pobierz]. Ważne do: 27.09.2011


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń komputerowych w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru"[pobierz]. Ważne do 22.09.2011


Zapytanie ofertowe dot. prac w Grupie eksperckiej do projektu "Polska meblami stoi" [pobierz]. Ważne do 16.09.2011

 

 

 


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia rekrutacji do projektu "Polska meblami stoi" [pobierz]. Ważne do: 20.09.2011


Zapytanie ofertowe dot. utworzenia strony www projektu oraz banera promującego projekt "Polska meblami stoi" [pobierz]. Ważne do: 28.09.2011


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji w projekcie "Polska meblami stoi" [pobierz]. Ważne do: 20.09.2011


Zapytanie ofertowe dot. wydruku broszury dla projektu "Doskonalę swój warsztat" [pobierz], broszura [pobierz]. Ważne do: 22.07.2011


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń w projekcie "Doskonalę swój warsztat" [pobierz]. Ważne do: 04.05.2011 godz.15.00


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia rekrutacji w projekcie "Doskonalę swój warsztat" [pobierz]. Ważne do: 04.05.2011 godz.16.00


Zapytanie ofertowe dot. broszury projektu w formacie A4, proajekty: "Twój pomysł, Twój sukces" oraz "Biuro dobrze zorganizowane [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. ewaluacjii monitoringu projektów: "Twój pomysł, Twój sukces" oraz "Biuro dobrze zorganizowane, [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. obsługi prawnej projektów: "Twój pomysł, Twój sukces" oraz "Biuro dobrze zorganizowane [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. organizacji spotkań projektowych i konferencji projektów: "Twój pomysł, Twój sukces" oraz "Biuro dobrze zorganizowane [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. produkcji materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia ewaluacji projektu i szkoleń "Doskonalę swój warsztat" [pobierz] Ważne do: 31.03.2011


Postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór Dostawcy cateringu dla uczestników szkoleń w związku z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [pobierz] Ważne do: 16.03.2011


Postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu wybór dostawców sal szkoleniowych w związku z realizacją projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych dorzecza Bzury i Neru” [pobierz] Ważne do: 16.03.2011


Zapytanie ofertowe dot. szkoleń językowych w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru". Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2011 roku, do godziny 12:00. [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. szkoleń komputerowych w projekcie "Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych Dorzecza Bzury i Neru". Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2011 roku, do godziny 12:00. [pobierz]


Zapytanie ofertowe dot. wyboru Wykonawcu usługi z zakresu zakupu przenośnych urządze do pomiaru czasu w związku z realizacją projektu pt.: "Organizator produkcji, słucham" Ważne do 31.03.2011 [pobierz]


Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na przenośne urządzenia do pomiaru czasów w związku z realizacją projektu pt.: "Zapanować nad czasem". Ważne do 31.05.2010 [pobierz]